Aanbod

Voor het basisonderwijs bieden wij twee voorlichtingsprogramma’s. Beide programma’s hebben het uitgangspunt om veilig en verantwoord social media gebruik te stimuleren. Wij bieden een twee lessenprogramma waarin we, aan de hand van diverse activiteiten, samen met de kinderen aan de slag gaan met een aantal actuele thema’s. In het gesprek met de kinderen laten wij de kinderen zelf nadenken en ervaren wat veilig en verantwoord social media gebruik is. Wij bieden daarnaast een drie lessenprogramma, waarin we ook aan de slag gaan met deze thema’s. Aanvullend op deze thema’s komt er meer nadruk op cyberpesten te liggen en maken we samen met de kinderen afspraken om cyberpesten te voorkomen. De thema’s die in onze voorlichtingen aan bod komen zijn:

  • socialbesitas
  • cyberpesten
  • digitale identiteit
  • online ontmoeten
  • privacy

Bekijk ons twee lessenprogramma hier en ons drie lessenprogramma hier.

Onze voorlichtingen worden door een tweetal voorlichters gegeven. De kosten voor het twee lessenprogramma zijn € 140,- (incl. BTW) en voor het drie lessenprogramma € 190,- (incl. BTW) en inclusief materialen.