Ons twee lessenprogramma bieden wij sinds onze start in 2016 aan, deze voorlichtingslessen hebben wij inmiddels aan meer dan 1.000 kinderen aan mogen bieden. De kern van deze voorlichting is om veilig en verantwoord social media gebruik bij de kinderen te stimuleren. Onze voorlichtingen worden door een tweetal voorlichters gegeven, die vanwege hun leeftijd en eigen ervaringen met social media goed aansluiting vinden met de doelgroep. De kosten voor het twee lessenprogramma zijn € 140,- (incl. BTW). Hieronder is het volledige lesprogramma van deze twee lessen beschreven.


De voorlichting

les 1

Social media algemeen

De eerste les starten we met social media in het algemeen, wat zijn social media nou precies en waar is het eigenlijk voor bedoeld? Vervolgens laten we de kinderen aan de hand van een aantal vragen wat meer nadenken over hun eigen gedrag. Met de antwoorden op deze vragen weten we beter hoe het gebruik van de kinderen uit de klas is, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de kinderen met de thema’s die we behandelen. Hierna bespreken we een aantal voor- en nadelen van social media. De voor- en nadelen die we benoemen komen tijdens de lessen allemaal aan bod.

Socialbesitas

Na deze uitleg mogen de kinderen zelf weer aan de slag. Dit keer mogen zij een vragenlijst invullen, waarmee we kunnen zien of zij al aanleg hebben voor social media verslaving. Op deze manier krijgen de kinderen meer inzicht in hoe vaak zij zelf op social media zitten en hoe belangrijk het voor hen is. Aansluitend op de vragenlijst leggen we social media verslaving (of socialbesitas) uit aan de hand van een kort filmpje. De nadruk ligt op uitleggen van de gevolgen van social media verslaving.

Privacy

Na deze uitleg gaan we verder met het thema privacy. Privacy wordt steeds belangrijker en mede door verschillende social media komt onze privacy in het gedrang. Wat is privacy nou precies? En waarom is het zo belangrijk? We prikkelen de kinderen door een aantal vragen te stellen die met privacy te maken hebben. Als het thema privacy helemaal duidelijk is voor de kinderen maken we een bruggetje naar online ontmoeten.

Online ontmoeten

Steeds meer mensen en met name kinderen, leren elkaar voor het eerst of soms zelfs uitsluitend, online kennen. Dit online ontmoeten biedt een aantal grote voordelen, zo kan je vrienden over de hele wereld krijgen en kan je gemakkelijk nieuwe contacten maken. Hier tegenover is een nadeel dat er mensen zijn die hier misbruik van maken. Mensen kunnen zich online anders voordoen, dan dat zij in het echt zijn. Het komt voor dat volwassenen zich voordoen als kinderen, om zo vervolgens naaktfoto’s of zelfs afspraken uit te lokken. Dit noemen we Grooming. Aan de hand van een filmpje en een aantal vragen maken wij de kinderen hier bewust van en geven we tips over wat zij kunnen doen als ze met een Groomer in aanraking zijn gekomen.

De eerste les sluiten we af met een introductie op de tweede les en bieden we nog tijd aan de kinderen om vragen te stellen.


Les 2

Terugblik

De tweede les starten we met een terugblik. Wat is er blijven hangen bij de kinderen en zijn zij al dingen anders gaan doen? Uit eerdere lessen hebben we reactie gekregen van kinderen die minder met hun telefoon bezig waren, hun telefoon ’s nachts beneden lieten en kinderen die hun privacy instellingen aangepast hadden. Tijdens deze terugblik is er ook ruimte voor de kinderen om nog wat vragen te stellen over de vorige les, of als zij iets bijzonders zijn tegengekomen op social media. Tijdens de rest van de les hebben we het over cyberpesten, digitale identiteit en sluiten we af met een leuke quiz.

Cyberpesten

Pesten in het algemeen is altijd al een erg belangrijk onderwerp geweest om met kinderen bespreekbaar te maken. Social media biedt dankzij de anonimiteit extra mogelijkheden om anderen te pesten. Bovendien is het moeilijker om cyberpesten te ontlopen dan “real life”-pesten. Aan de hand van een aantal uitdagende stellingen laten we de kinderen nadenken over wat hun online gedrag met anderen kan doen. De kinderen kiezen of zij het met een stelling eens of oneens zijn, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan over waarom zij dat vinden. Aan de hand hiervan leren de kinderen van elkaars mening. Wanneer nodig spelen wij als voorlichter de advocaat van de duivel en doen we even net alsof we het helemaal niet eens zijn met de kinderen. Op deze manier is er altijd ruimte om de discussie te voeren. Afsluitend aan dit onderwerp laten we de kinderen een filmpje zien waarin jongeren uitleggen wat cyberpesten met hen gedaan heeft. Aan de hand van dit filmpje gaan we met de kinderen in gesprek, wat hebben zij gezien en wat vinden zij daarvan? Tenslotte geven we nog een aantal tips voor als je gepest wordt.

(Digitale) Identiteit

Je digitale identiteit wordt steeds belangrijker, de nieuwe generaties groeien op in een tijdperk waarin het ondenkbaar is dat je niet online te vinden bent. Dit online zijn geeft ons enorm veel gemakken, maar is tegelijkertijd ook van invloed op onze privacy. Hier hebben we het tijdens de eerste les al over gehad. Nu leggen we de kinderen uit wat identiteit is en wat digitale identiteit is. Aan de hand hiervan maken we een koppeling naar digitale identiteit schade. Al die online gegevens kunnen namelijk ook misbruikt worden, waardoor je digitale identiteit in gevaar komt. Ook dit gedeelte sluiten wij af met een aantal tips.

Quiz

We sluiten het lesprogramma af met een leuke quiz. Indien mogelijk maken we hiervoor gebruik van Kahoot! Hiermee kunnen de kinderen via hun mobiel, laptop of tablet de vragen beantwoorden en wordt er ook een score bijgehouden. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege beperkte Wifi of het niet aanwezig zijn van laptops doen we de quiz op papier. De quiz bestaat uit vragen over de lesstof die aan bod is geweest. Hiermee kunnen we ook kijken wat de kinderen er van op hebben gestoken. Tegelijkertijd biedt dit een leuke afsluiter van het programma.


Ons twee lessen pakket bieden wij sinds onze start in 2016 met groot succes aan. Social media zijn erg veranderlijk, daarom zorgen wij dat de inhoud van het programma mee veranderd. Onze voorlichtingen worden gegeven door twee getrainde voorlichters die vanwege eigen gebruik en hun jonge leeftijd goed kunnen aansluiten bij de kinderen. Dit voorlichtingspakket kost € 140,- (incl. BTW) voor beide lessen.